Hakkımızda

Abdullah Baba Vakfı asrımızın mana sultanı Abdullah Gürbüz (ks) Hz.lerinin fikirlerini, maneviyatını ve öğretilerini yaşatmak, yeni nesillere tanıtmak, insani yardım faaliyetlerinde bulunmak, ibadethaneler ve Mevlevihaneler inşa etmek, eğitim-öğretim işlerinde bulunmak amacıyla resmi olarak 2018 yılında kurulmuş bir vakıftır.

71 yıl süren hayatını insanların manevi dünyasını zenginleştirmek ve İslam dinine hizmet ve fakirlere yardım etmeğe vakfetmiş olan Abdullah Gürbüz (ks) Hz.lerinin bu minvalde yaptığı çalışmaları kurumsal bir çatı altında yapma isteği Abdullah Baba Vakfı altında vuku bulmuştur.

Cennet Mekân üstadımız sağlığındayken Sivas’ta Şemsi Sivasi Vakfı kuruluşuna öncülük etmiş. Vakıf çalışmalarını yapan abilerimize “Evladım maddi durumu iyi olanlardan alarak fakirlere yardım ulaştırmada aracı olun inşallah” diyerek vakfın yol haritasını çizmiştir. Resmi olarak kurulan Şemsi Sivasi Vakfı gerekli büyüme gösteremediğinden kapanmak zorunda kalmıştır. Yine sağlığındayken Abdullah Baba Vakfının açılmasına izin vermiş ve girişimlerde bulunulmuş ama o zaman ki ilgilenen büyüklerimiz maddi imkânsızlıklar ve gerekli önemi göstermediklerinden dolayı devamını getirememişlerdir.

Efendimiz (sav) bir gün ashabı ile birlikte namaz vaktini beklemekteydi. Derken bir grup insan çıkageldi. İhtiyaç sahibi oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören Efendimiz, namazdan sonra herkesin imkânı ölçüsünde yardımda bulunmasını, bu misafirlere duyarsız kalınmamasını emretti. Kısa bir süre sonra sahabeden biri elinde bir yardım ile geldi. Bunun üzerine diğerleri de harekete geçti ve azımsanamayacak miktarda yardım toplandı. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Rahmet Peygamberi şöyle buyurdu:

“Her kim güzel bir davranışa vesile olursa, hem kendisi sevap kazanır, hem de onu yapanların sevaplarından nasibini alır. Her kim de kötü bir davranışa çığır açarsa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahlarını yüklenmiş olur.” (Müslim, Zekat,69)

Efendimiz bu sözüyle, hayra öncülük eden sahabeyi övüyordu. O, aynı zamanda hayırlı işlerde yarışmanın değerini vurguluyor, kötülük ve kötülüğe sebep olma konusunda bizleri uyarıyordu.

Bizler Peygamber Efendimiz (sav) Hz.lerinin;

“Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin kılar.”(Buhârî, Zekât 18; Müslim, Zekât 94-97, 106, 124) hadisi şerifi kendimize düstur edinerek hareket etmekteyiz.

Vakfımızın kuruluşu bakımından çok genç olmasına karşın; bu kısa zaman diliminde çok büyük işler yapmıştır. Özellikle Etiyopya, Kenya, Sudan gibi Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen “Kur’an-ı Kerim Dağıtımı, Su Kuyusu, Gıda Yardımı ve Kurban” faaliyetleri birlikte Ülkemizde bulunan muhtaç insanları insani yardım faaliyetleri ile garip gönüllerin hayır dualarını almıştır. Yapılan bu çalışmalargerek yurtiçi gerek yurtdışında olmak üzere büyük yankı uyandırmış uluslararası platformda faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları arasındaki yerini almıştır. Yaptığımız bu faaliyetlerde Yurt içinde AFAD, Yurtdışı faaliyetlerimizde TİKA ile birlikte hareket etmekteyiz. 

Abdullah Baba Vakfı para toplama amacıyla kurulmuştek bir şehre bağlı bir oluşum değildir. Abdullah Baba Vakfı bütün dünyada faaliyetleriyle fakirlerin yardımına koşan bir oluşumdur.

Bu amaçlar doğrultusun da yaptığımız faaliyetlerimizimütevelli heyetindeki kardeşlerimizin katkılarıyla gerçekleştirirken, hayır yapmak isteyen hayırseverlerin de yardımlarını vakıf olarak kabul edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaç edindiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Abdullah Baba Vakfı

Konya Merkez: Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi No:51/1 42030 Karatay/KONYA bilgi@abdullahbabavakfi.org
Tel: 0533 370 20 16